Knogleskørhed - de to teorier

- artikel af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd

Knogleskørhed - de to teorier

Bogen Building Bone Vitality af Amy Joy Lanou og Michael Castleman (USA) gennemgår hele 1200 studier om knogleskørhed (osteoporose) for at sammenligne de to herskende teorier: calciumteorien og syre/baseteorien.

Ifølge calciumteorien, som længe er blevet fremhævet af sundhedsmyndigheder, mejeriindustri og medicinfabrikanter, skyldes knogleskørhed for lidt calcium (kalk) i kosten. Vi rådes til at indtage mere calcium, bl.a. via mejeriprodukter og kosttilskud.

Forskningen kan dog ikke bekræfte teorien. Der forekommer bl.a. mere knogleskørhed i de lande, der indtager flest mejeriprodukter. Ud af 140 undersøgelser støttede kun 47 calciumteorien, mens 93 talte imod.

Syre/baseteorien forklarer, at proteiner fra især mælkeprodukter og kød er syredannende og derfor sænker blodets pH. Det medfører frigivelse af calcium fra knoglerne - og den mængde, der tilføres fra mælkeprodukterne, kan ikke erstatte tabet.

Den bedste optagelse og virkning af calcium fås ifølge denne teori fra grønsager, især de mørkegrønne bladgrønsager, kål, krydderurter, krydderier, nødder og kerner. Grønsager indeholder i modsætning til mælk og kød også andre knoglesunde næringsstoffer.

Adskillige undersøgelser støtter denne teori. De viser, at jo mere animalsk protein i kosten des mere knogleskørhed og des større calciumudskillelse i urinen
– men jo mere vegetabilsk protein, vi indtager, des mindre er calciumtabet.

Internet: www.buildingbonevitality.com

Kilder: vegetarbladet.dk og Nyt Aspekt


af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd         http://www.nytaspekt.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.