Kan tro lindre kræftkriser?

- artikel af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd

Kan tro lindre kræftkriser?

Hvert år får næsten 4000 danskere konstateret lungekræft, men hvordan håndterer de sygdommen mentalt? Forskere ved Psykoonkologisk Forskningsenhed i Århus er i gang med at udspørge 1500 nydiagnosticerede patienter og sammenholde svarene med raske danskeres tro og spiritualitet.

Bag undersøgelsen står psykolog, ph.d.-studerende Heidi Frølund Pedersen, professor Bobby Zachariae og ph.d-studerende Christina G. Pedersen.

I en tidligere undersøgelse blandt 3300 brystkræftramte svarede 83 %, at de troede eller ”i nogen grad” troede på Gud eller på en anden åndelig kraft. Blandt danskerne generelt tror derimod ”kun” ca. 60 % på Gud.

Ifølge Heidi Frølund Pedersen kan en stærkt troende opleve en kræftdiagnose som en dyb skuffelse – ’så passer Gud alligevel ikke på mig’. Det kan udløse en eksistentiel krise, som gør det sværere at håndtere sygdomsforløbet.

- For andre kan tro og spiritualitet blive en ny måde at håndtere sygdommen på, fordi en kræftdiagnose af mange opleves så voldsom, at der må ekstraordinære kræfter til at mestre krisen, siger hun.

Håbet er, at øget viden kan bruges til at uddanne personalet til bedre at yde optimal støtte for patienterne.

Projektet støttes af ViFAB og Kræftens Bekæmpelse. Det forventes afsluttet i 2012.

Kilde: Naturli

Nyt aspekt & guiden Nr6 2010

af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd         http://www.nytaspekt.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.