El-ingeniør fik el-allergi

- artikel af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd

El-ingeniør
fik el-allergi

Symptomerne kom og gik. Men gradvis forstod el-ingeniøren Rolf Gjelsvik, at han var syg. Han havde smerter i kroppen, kvalme, susen for ørerne, søvnløshed og prikken i huden, uden at nogen læge kunne forklare hvorfor.

Året inden, i 2001, havde han været med til at stifte virksomheden Projectiondesign i Fredrikstad i Norge. Han blev dårlig efter hver arbejdsdag, men fik det bedre om natten. En dag arbejdede han uden pc og elektronik og følte sig meget bedre tilpas. Men først i 2005 forstod han, at han havde el-allergi.

- El-overfølsomhed er en meget sjælden sygdom. Så vidt vi ved, er der kun få hundrede, som er ramt her i Norge. Desuden er det et ganske nyt fænomen. Først i de seneste 10-20 år er vi blevet udsat så massivt for elektromagnetiske felter, fortæller Rolf Gjelsvik.

Han lever med sin familie isoleret fra omverdenen, for han kan ikke tåle at være i byen med alle dens mobiler, sendere og anden elektronik. Selv tændingen i biler reagerer han på. Hjemme afskærmer han sig fra em-felter ved fx at indbygge computeren i en metalkasse.

Gjelsvik tror, at mange har gener, som de ikke kan forklare, men som har baggrund i el-allergi. Der findes ingen medicin mod lidelsen, selvom det ser ud til at være alment accepteret, at em-felter kan påvirke vores celler.

Kilde: Diføt-nyt

Nyt Aspekt & Guiden Nr3 2010

af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd         http://www.nytaspekt.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.