Autisme og kost

- artikel af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd

Autisme og kost

Et toårigt forskningsforsøg, Scan-Brit, med gluten- og kasein-fri kost til børn med autisme blev afsluttet i 2010 (kasein: mælkeprodukter). Mange af resultaterne viser med statistisk sikkerhed, at en sådan diæt kan være særdeles virkningsfuld.

72 danske børn i alderen 4-11 år indgik i forsøget, delt i en forsøgs- og en kontrolgruppe. Forældrene fik udleveret en detaljeret diætforskrift og fik hjælp og vejledning undervejs.

Mere end halvdelen af de børn, som var på diæt, har fået det bedre, både fysisk og psykisk. Forsøgsresultaterne er offentliggjort i Nutritionel Neuroscience.

Tilrettelæggere af projektet er engelske, norske og danske læger og psykologer, en autismekonsulent samt diætrådgiver Jonna Deibjerg. Hun pointerer, at børn med autisme ikke kan helbredes ved nogen kostbehandling. Men resultaterne viser, at det kan være formålstjenligt at lade børn med autisme, ADHD og hyperaktivitet afprøve en sådan diæt i tre måneder. Hvis det giver en vis bedring, er der stor sandsynlighed for endnu større positiv effekt på længere sigt.

Henv.: Jonna Deibjerg, Gyvelvej 3, 3500 Værløse, tlf. 44 48 12 50, www.allergiogmad.dk.

Kilde: Mit helbred

Nyt Aspekt & Guiden Nr1 2011

af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd         http://www.nytaspekt.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.