Videodagbog til selvudvikling

- artikel af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd

Videodagbog 
- en ny måde at se sig selv på?

Videoblogging på fx YouTube? Måske er dette en selvudviklingsmulighed for fremtidige generationer. Dette nye ’terapeutiske’ redskab går bl.a. ud på videooptagelser med en selv. Alt man behøver er fx et web-cam, en mobiltelefon, en camcorder el.lign.

Michael Sean Kaminsky, videoblogger og dokumentarproducer, har skrevet bogen Naked Lens (den nøgne linse), som i workshopform præsenterer praktiske metoder til at lave vi-deooptagelser, der samtidig leder en mod et mere autentisk og kreativt udtryk.

Jeneane Prevatt, leder af Center for Sacred Studies, USA: ”Kaminsky bringer fortællekunsten ind i de nye tider som en hellig teknik. Han minder os om de mange måder, vi kan forbinde os med hinanden på en kreativ måde gennem sjælfyldt dagbogsføring og selv-udtryk”.

Henv.: Michael Sean Kaminsky, 421 Degraw Street, #1K, Brooklyn, NY 11217, USA, www.videoregeneration.com.

Kilde; Nyt Aspekt & Guiden Nr4 2010

af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd         http://www.nytaspekt.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.