BePeace: Føl fred - tal fred

- artikel af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd

BePeace: 
Føl fred - tal fred

”Mange har sagt: Du skal ændre din måde at tænke på, så ændrer du dit liv. Men det er langt mere effektivt at starte med en positiv følelse.” Ordene kommer fra den amerikanske psykolog Rita Marie Johnson, som pointerer, at med den metode - som hun har døbt BePeace - vil hjertets magt få hjernen med, så man tænker mere positivt og intelligent.

Alle 5. klasser i Costa Rica (hvor Johnson bor) bliver undervist i at føle og tale fredeligt samtidigt, og det har udmøntet sig i mindre mobning og færre konflikter.

BePeace er - selvom den er ny - en veldokumenteret kommunikationsmetode, baseret på de anerkendte værktøjer girafsprog (ikke-voldelig kommunikation) og HeartMath (læs mere om girafsprog i NA 2/98 og om HeartMath i NA 5/08). Metoderne forstærker hinanden.

BePeace er mindst lige så velegnet for voksne, både i privatlivet og på arbejdspladser. Men som alt andet kræver det træning, for at følelserne ikke overtager styringen. Traditionel konfliktløsning taler til intellektet alene, og når vi er pressede, er følelserne hurtigere end tankerne.

Rita Maria Johnson har undervist i BePeace i ti år i USA og Costa Rica. I 2008 var hun for første gang i Europa (København).

Henv.: Academy for Peace, Rasur Foun-dation SJO-401, P.O. Box 025216, Miami, FL 33102 5216, USA, www.aca demyforpeacecr.org.

Kilde: Psykologi

Nyt aspekt & guiden Nr3 2010

af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd         http://www.nytaspekt.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.