Når sanserne kammer over - artikel om det at være særligt sensitiv

- artikel af Helseværkstedet v/Grethe Lindholm Pedersen

Når sanserne kammer over – avisartikel af Claus Lindholm bragt i Ugeavisen den 12.9.2012.

Af Klaus Lindholm

Det er en mærkelig følelse at stå og holde foredrag, og det pludselig går op for en, hvorfor man slet ikke kunne tåle at høre "Vildandens sang", da man var barn.

Der er mange ting, der er faldet på plads for den 63-årige psykoterapeut Grethe Lindholm Pedersen, Jelling, efter at det for halvandet år siden gik op for hende, at hun har en rem af HSP - den internationale betegnelse for mennesker med  ekstrem følsomhed.

Nu har hun taget det med i sine behandlinger - som en af fire-fem behandlere i Jylland, ligesom hun tager ud og holder foredrag om fænomenet, som i svær grad kan gøre det vanskeligt at føre et almindeligt arbejdsliv - men som også har så store fordele, at de berørte ikke ville bytte det bort, hvis det havde kunnet lade sig gøre.

Det har ikke en eneste af Grethe Lindholms klienter i hvert fald ønsket - og heller ikke hende selv og hendes ældste datter i 30'erne, der flere gange gik ned med stress i sit job, fordi hun engagerede sig for voldsomt og i dag læser pædagogisk psykologi på Universitet i stedet.

Lidelsen menes at være genetisk, og Grethes datter har den i ret svær grad. Derfor ville det også have været en lykke for Grethe Lindholm at have kendt til den under datterens opvækst. For det ville have givet en større rummelighed og forståelse for datterens reaktionsmønster.

NAVIGERE I SIT LIV

Selv om HSP-ramte ofte bliver ramt på selvtilliden, kan man nemlig lære at leve fornuftigt med sin skæve tilgang til livet.

Det er her, Grethe Lindholm kommer ind med en terapi, der skal lære hendes klienter at navigere i deres liv.

- Jeg prøver at lære dem nogle strategier, om til- og fravalg, og om, hvad der udløser den ekstraordinære nervebelastning, forklarer hun og betoner, at traumer ved dødsfald, ulykker, mobning osv. påvirker det sensible nervesystem meget mere end hos den øvrige befolkning.

Det er faktisk sådan, at gamle stresspåvirkninger ligger og læsser på, så man efterhånden bliver endnu mere følsom overfor stress, pres og forventninger.

Men det er også for at skabe forståelse blandt pårørende, at Grethe Lindholm Pedersen tager ud og fortæller om det at være hyper sensitiv.

ET KARAKTERTRÆK

Hypersensitive bliver påvirket stærkt af de mange indtryk gennem bl.a. syn og hørelse, og den 63-årige psykoterapeut holder sig derfor fra storcentre.

- Der er alt for meget, jeg skal følge med i, siger hun.

HSP er ikke en diagnose, men et karaktertræk som f.eks. det at være A- eller B-menneske. Og det slår hårdt, hvis man ikke føler sig værdsat og forstået. Moderne virksomhedsledere vil gerne have særligt sensitive, da de arbejder kreativt og vil strække sig vidt for at levere et produkt, der er gennemarbejdet.

Den stærke sensibilitet betyder også, at har et intenst følelsesliv, og man har typisk en kraftig intuition og indlevelsesevne, der får mange til at arbejde som f.eks. sygeplejersker og socialrådgivere, ligesom mange er kunstnere; og der er i øvrigt mange tillidsfolk fra den gruppe. Der er også mange selvstændigt erhvervsdrivende, folk der arbejder alene og om natten osv.

Men det gør også, at man lynhurtigt fanger en stemning, når man møder kolleger, og det kan være en belastning - udover, at man let føler sig anderledes.

Grethe Lindholm finder det vigtigt at orientere sine nærmeste og sin arbejdsplads om, hvordan man har det, så der kan tages særlige hensyn til det, eller at man kan forstå, hvorfor man har behov for at trække sig tilbage engang imellem.

Fakta

Det anslås, at 15-20 pct. af befolkningen har HSP i meget forskellig grad.

Der er lige mange kvinder og mænd.

Gennem terapi kan man få støtte og viden om, hvorfor man er så "anderledes".

Særligt sensitive har ofte en høj intelligens, og nogle har en spirituel evne.

Særligt sensitive har ofte lavere grænser for indtagelse af medicin og alkohol.

Grethe Lindholm Pedersen skiftede endeligt livsbane ved kommunesammenlægningen i 2007 efter gennem fem år at have drevet psykoterapeutisk klinik ved siden af sit job på Jelling Rådhus i fem år.


af Helseværkstedet v/Grethe Lindholm Pedersen         http://www.helsevaerkstedet.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.