Hvad er angst??

- artikel af Beritt Bie Lillethorup

Angst er en almen kendt psykisk lidelse som man skønner, at ca. hver femte dansker på et eller andet tidspunkt bliver ramt af i deres liv. Inden for angst findes der overordnet 5 former herunder; Panikangst, generaliseret angst, agoraforbi, enkeltforbi og socialforbi.

En angstdiagnose sættes på baggrund af specifikke kriterier – læs mere i WHO ICD-10, som er den internationale klassifikation af sygdomme udformet af World Health Organisation.

De mest kendte symptomer på angst er:
-          Tørhed i munden
-          Hedeture/svedture eller kuldegysninger
-          Galoperende hjerte
-          Rysten på hænder
-          Vejrtrækningsproblemer/kvælningsfornemmelser
-          Trykken for brystet
-          Muskelsammentrækning
-          Kvalme
-          Svimmelhed
-          Uro i maven
-          Angst for at miste kontrollen og dø
-          Følelsesløshed eller snurren i fingrene eller andre steder

Hvorfor får man angst?
Årsagen til angst er en kombination af arv og miljø. Herunder den medfødte psykologiske sårbarhed mennesket fødes med og den ydre belastning fra miljøet, som barnet vokser op i.

Vokser barnet f.eks. op i et stressende miljø er der større risiko for, at det udvikler angst end hvis det vokser op i et trygt og kærligt miljø.

Et barn skal ses, høres og spejles af omsorgspersonerne på en kærlig måde. Udviser barnet følelser, som ikke mødes og rummes af omsorgspersonerne, vil barnet opfatte disse følelser som forbudte og forkerte. Det kan medfører, at barnet tilegner sig omsorgspersonernes tilgang og på den måde begynder at afvise samme følelser hos dem selv. Barnet får en oplevelse af at være forkert og en tvivl  omkring dem selv og deres værd opstår.  Denne grundlæggende usikkerhed på deres ret til at være den de er karakteriseres som skam og det er af den angsten udspringer.

Når man lider af angst opfattes følelserne som overvældende, ubærlige og smertelige men det er ikke følelserne, der i sig selv er smertelige. Smerten ligger i, at personen ikke kan rumme eller være med bestemte følelser fordi de opfattes som forbudte og forkerte. Årsagen til angst skal derfor findes i de oplevelser barnet har af ukærlige spejlinger fra omsorgspersonerne.

Læs mere om skam og angst i bogen Skam- medført og tillært af chefpsykolog og gestaltterapeut Lars Sørensens.

 

Behandling af angst
Mennesker, som lider af angst og som er i behandling for det har stor mulighed for at få det væsentligt bedre eller helt at komme sig over det.

I Danmark behandler man i offentligt regi angst med en kombination af antidepressiv medicin og kognitiv terapi. Kigger vi indenfor i den alternative verden så behandles angst på forskellige måder. Herunder blandt andet i hypnose, body-sds, kropsbehandlinger og psykoterapeutiske retninger mm.

Selv har jeg gode erfaringer med at behandle angst ud fra en psykoterapeutisk tilgang med afsæt i gestaltterapiens metoder.

Angst består af et sammenspil mellem kropslige reaktioner som uro og tankemylder bestående af frygt og bekymringer. Det er ikke nok kun at arbejde med enten psyken eller kroppen da de påvirker og aktiverer hinanden på skift. I angstbehandling skal der derfor arbejdes med både krop og psyke for at skabe en større balance mellem dem. Det gøres ved at afdække tanker for at få et indblik i personens opfattelse af sig selv samt undersøge angstens kropslige udtryk. Kroppen mærkes og der skabes oplevelser med følelsen af angst, hvor personen erfarer, at den ikke er så slem som først antaget. Han/hun opdager at de selv kan påvirke angsten ved at have en accepterende tilgang til den.

I arbejdet med en angstramt er det vigtigt at møde personen på en kærlig og omsorgsfuld måde. Herunder at forholde sig til personen ved at se, lytte og spejle personen i det han/hun udtrykker. Ved spejlinger kan den angstramte få nye og flere nuancer på deres forståelse af sig selv og med tiden vil deres selvbillede udvikles i en mere positiv og sund retning.

Angstbehandlingen skal foregå i kærlige, kontaktfyldte og respektfulde omgivelser, som lærer personen at have en tilsvarende tilgang til sig selv.

Det er ikke hensigtsmæssigt at gå imod følelen af angst og forsøge at træne den væk. Det er tvært imod nødvendigt at hjælpe personen til at opnå respekt for egne sansninger da det er afgørende for personens forståelse af sig selv.

 

Du skal være velkommen til at kontakte mig på tlf. 61263693 eller booke en tid på min hjemmeside www.bh-gestaltterapi.dk

 

Bedste hilsner

Beritt Hansen, Gestaltterapeut & parterapeut

 

af Beritt Bie Lillethorup         https://www.beritterapi.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.