Persondatapolitik for behandlerlisten.dk

Introduktion

Behandlerlisten.dk er en side, hvor behandlere og rådgivere (herefter blot kaldet behandlere) kan præsentere det erhverv, de udøver. Ofte vil kontaktoplysningerne for disse erhvervs-tilbud være identiske med udøvernes personlige kontaktoplysninger. Når du som behandler tilmelder dig, accepterer du at de kontaktoplysninger, du indtaster, vises på siden og dermed er tilgængelig for alle. Dette er i overensstemmelse med formålet med at tilmelde sig behandlerlisten.dk - at gøre dig tilgængelig og findbar for dine klienter.

Der er dog følgende undtagelser: Email-adressen, du angiver i email-indtastningsfeltet, vises ikke på hjemmesiden. Det samme gælder for din private bopælsadresse, såfremt den er en anden end din klinikadresse og du vælger at indtaste den (mere om dette herunder). Disse oplysninger ligger beskyttede.

Alle øvrige informationer, du indtaster, betragtes ikke som persondata, men som data, der vedrører det erhverv, du udøver. Såfremt du benytter dit personlige navn i din indtastning, accepterer du samtidig at dette vises på hjemmesiden som en del af din præsentation af din erhvervsudøvelse.

De fleste af dine indtastninger indtastes altså med henblik på at blive offentliggjort.
Herunder beskrives hvorledes vi behandler og beskytter dine personlige data - hvor det som sagt er din email-adresse og (muligvis) din fysiske bopælsadresse, som vi vil kende, men som ikke offentliggøres.


Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. 

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
mail@behandlerlisten.dk

Dataansvarlig
Prasad Poulsen, behandlerlisten.dk / Tao Design I/S

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du i forbindelse med tilmelding til behandlerlisten opgiver til os.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne give dig svar på din optagelse, fakturamails til betaling af din optagelse. Såfremt du i forbindelse med optagelsen har krav på at få tilsendt CDer, vil vi benytte din private, fysiske adresse (hvis du har valgt at indtaste den) til at sende et brev. 
Såfremt du i forbindelsen med din optagelse har krav på at få et 6 mdr. abonnement hos Foreningen Nyt Aspekt, vil vi videresende dit navn, privatadresse eller klinikadresse samt tlf.nr og email-adresse til dem. Foreningen Nyt Aspekt har en striks datapolitik og videregiver under ingen omstændigheder dine oplysninger. Dette er den eneste gang, vi evt. videregiver nogle af dine oplysninger - ellers sker det aldrig.

Herudover indtaster du oplysninger vedr. din udøvelse af dine behandlinger / din rådgivning, som ikke falder ind under lovgivningen om personlige oplysninger. Disse lægges frem til visning på hjemmesiden - pånær de søgeord, du evt. vælger at indtaste, samt din email-adresse, der ikke er synlig på nogen måde. Alle øvrige oplysninger er tilgængelige for alle - i overensstemmelse med formålet med at tilmelde sig behandlerlisten.dk.

 


Uden følgende personlige oplysninger vil vi ikke kunne administrere din optagelse

Det drejer sig om disse personoplysninger:

Navn (kan dog evt. istedet være et klinik- eller virksomhedsnavn),
telefon (kan dog være en tlf, der ikke benyttes privat),
e-mail (kan dog være en email-adresse, der ikke benyttes privat)
samt evt. fysisk privat bopælsadresse (jvf. forklarende tekst ovenfor).

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Det vil sige når du via mail har bedt om at blive slettet, eller når du har bekræftet din sletning på en opfølgende mail fra os.
Desuden er det muligt øjeblikkeligt at slette din optagelse uden at kommunikere med os, når du har logget dig ind i dit administrationsområde. Det kan du gøre under "Redigér oplysninger", nederst på siden.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger
(oplysningspligt).
Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
Retten til at få dine personoplysninger slettet.
Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte
markedsføring.
Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Behandlerlisten.dk. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Med dit samtykke:
Vi videregiver personlige oplysninger til Nyt Aspekt, såfremt du tilmelder dig listen uden at være medlem i forvejen og tilkendegiver at du ønsker det.

Til ekstern databehandling:
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede
virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på
vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende
tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Informationssikkerhed:
Vi beskytter vore systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

Backup af det it-system, der behandler personoplysninger.
Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er
nødvendigt.
Databehandleraftale med hostingfirmaet, der opbevarer databasen med personoplysninger på behandlerlisten.dk's vegne.
Vejledning i sikker behandling af personoplysninger.
Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der
behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for
persondatabehandlingen i Behandlerlisten.dk.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.