Synæstesi

- artikel af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd

Synæstesi

Synæstesi er en tilstand, hvor sanseindtryk sammenkobles eller synkroniseres. De fleste synæsteter oplever, at bogstaver, ord eller tal har farver, mens andre kan føle, at ugedagene har toner, eller at en toneakkord lugter på en bestemt måde.

To psykologer i London, Michael Banissy og Jamie Ward fra University College, har påvist, at der også findes synæsteter, der kan føle det på deres egen hud, når de ser en anden blive berørt. En usædvanlig høj grad af ’medfølelse’, kan man sige. Disse personer havde desuden højere EQ (empati-koefficient) end kontrolgruppen i tests, som målte deres rent emotionelle medfølelse.

Forskere skønner, at et par procent af en given befolkning er synæsteter.

Kilde: Kosmos

Nyt Aspekt & Guiden Nr 4 2010


af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd         http://www.nytaspekt.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.