”Hej, jeg er lokalspiser”

- artikel af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd

”Hej, jeg er lokalspiser”

Lokalspiser - på engelsk locavore - er et nyt ord, der betegner mennesker, som prøver at leve af lokale afgrøder for at reducere fødetransporten til max. 50-100 km. Ordet er så populært, at det i USA blev Årets ord 2007.

Forskere vurderer, at skiftet til en helt lokal diæt reducerer drivhusgasudslippet svarende til årligt at reducere kørslen med 1.600 km. Bliver du vegetar, reduceres transporten med over 12.000 km om året – selv hvis du ikke er lokalspiser! Årsagen er, at madproduktion skaber 83 % af fødeforsyningens drivhusgasser – og at den store synder er bøffen på bordet.

Kilde: Vegetaren

Nyt aspekt & Guiden Nr5 2008

af Nyt Aspekt - tidsskrift for sind · krop · ånd         http://www.nytaspekt.dk
Copyright 2003-2019: Behandlerlisten.dk. All rights reserved.